logo 7IS

Produkty

Produkty pro zákazníky s roční spotřebou > 5 GWh

Produkt FIX

Pevná cena pro diagram dodávky
(garance fixní ceny za MWh po celou dobu smluvního kontraktu).

Produkt FLOW

Postupný nákup diagramu
(možnost nákupu odběrového diagramu ve více nákupních krocích).

Formy kontraktu

  • Dodávka silové elektřiny
  • Dodávka sdružených služeb dodávky elektřiny

Poradenství

Nabízíme poradenství v energetice, doporučení a konzultace o vhodnosti produktu pro Vaše odběrná místa a provozy.

Zákaznický portál - vše na jednom místě

Zákaznický portál, který připravujeme, umožní upřesňování odběrového diagramu, nákup jednotlivých tranší odběrového diagramu u postupného nákupu a sjednávání rezervovaných kapacit u místně příslušných distributorů.