logo 7IS

Produkty

Produkty pro zákazníky s roční spotřebou > 5 GWh

Produkt FIX

  • Produkt s fixací ceny na konkrétní období (čtvrtletí, pololetí, nebo rok)
  • Možnost fixace ceny až 3 roky, minimální doba kontraktu je kalendářní čtvrtletí

Produkt FIX+SPOT

  • Spotový produkt s koeficientem K+ v kombinaci s možností fixace ceny a množství nakoupením části odběrového diagramu postupnými nákupními kroky, tzv. tranšemi

Produkt SPOT+

  • Spotový Produkt s koeficientem K+ v kombinaci s možností fixace ceny a množství nakoupením burzovního produktu Base Load (konstantní hodinový výkon) postupnými nákupními kroky, tzv. tranšemi

Formy kontraktu

  • Dodávka silové elektřiny
  • Dodávka sdružených služeb dodávky elektřiny

Poradenství

Nabízíme poradenství v energetice, doporučení a konzultace o vhodnosti produktu pro Vaše odběrná místa a provozy.

Zákaznický portál - vše na jednom místě

Zákaznický portál umožňuje upřesňování odběrového diagramu, nákup jednotlivých tranší odběrového diagramu u postupného nákupu a sjednávání rezervovaných kapacit u místně příslušných distributorů.

Zákaznický portál